Line Dance Fun ©2007 Doris Volz
Doors of Life (Michael Barr) a floor filler at BnB
the following Japanese translation is from Martin and Vicky...

Haruga mata kurutabi
Hitotsu toshio kazane
Meni futsuru keshikimo
Sukoshi zutsu kawaruyo
Yokini hashaideta
Osanai shiwa tooku
Kigatsu kebai sojio
Koeta watashiga iru
Chiunji rarenai hayasade tokiwa sugi saruto chiyute shima-tara
Don-na chisanakotomo oboete itaito kokoroga hi-tayo

I say it's fun to be 20
You say it's great to be 30
And they say it's lovely to be 40
But i feel it's nice to be 50

Maankaino sakura ya
Irozuku yamano munojiwo
Kono saki i-tainando
Mirukotoni narudaroo
Hitotsu-hitotsu jinseino tobirao aketewa kanjiru sono-o-mosa
Hitori-hitori aisuru hitotachi no tameni ikite ukitaiyo

I say it's fine to be 60
You say it's alright to be 70
And they say it's still good to be 80
But I'll maybe live over 90

Kimino denimuno awoga asete yukuhodo ajiwai wasuyo-o-ni
Nagai tanijino hateni kagayaku nanikaga narenidemo arusa

I say it's sad to get weak
You say it's hard to get older
And they say that life has no meaning
But I still believe it's worth living

Oh, but I still believe it's worth living

 

 

1996 - 2007 Line Dance Fun  CA,USA